ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌້ນີ້!

ກໍລະນີ

Health machine
ເຄື່ອງສຸຂະພາບ
Family doctor contract package-1
ຄອບຄົວທ່ານ ໝໍ ສັນຍາຊຸດ-1
Health-machine-3
ສຸຂະພາບເຄື່ອງ -3
Wan Fukang
Wan Fukang
Zhaolin Community
ຊຸມຊົນ Zhaolin
Intelligent health monitoring equipment package
ຊຸດອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບທີ່ສະຫຼາດ
Health machine-2
ເຄື່ອງສຸຂະພາບ -2
Wan Fukang-1
Wan Fukang-1
Alibaba Health Partners signed a contract
Alibaba Health Partners ໄດ້ເຊັນສັນຍາ
Rizhao Center
ສູນ Rizhao
Family doctor contract package
ຊຸດສັນຍາທ່ານ ໝໍ ຄອບຄົວ
Evidence based smart healthcare
ຫຼັກຖານການດູແລສຸຂະພາບທີ່ສະຫຼາດ